Комисия по качество

Анализ на анкета за проучване мнението на завършили студенти от Медицински колеж относно тяхната реализацияПроучване мнението на новопостъпилите студенти от Медицински колежАнализ на анкета за оценяване на учебна дисциплина за учебната 2015/2016 г. от студенти от Медицински колеж