Инструктор по хранене и безопасност на храните

Инструктор по хранене и безопасност на храните

Специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните”

професионално направление"ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

ОКС " професионален бакалавър ”

професионална квалификация „Инструктор по хранене и безопасност

на храните”

 

     Специалността "Инструктор по хранене и безопасност на храните” е разкрита в Медицинския колеж на МУ – Пловдив през 2015г.  В нея се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование получават образователно-квалификационна степен  „професионален бакалавър” по специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните” от  професионално направление "Здравни грижи" с професионална квалификация - „Инструктор по хранене и безопасност на храните”.

 

Получената професионална компетентност ще позволява на инструкторa по хранене и безопасност на храните да намери успешна реализация като  :

 • специалист по хранене в детски млечни кухни;
 • специалист по хранене в детски и учебни заведения;
 • специалист по хранене в лечебни заведения;
 • специалист по хранене в заведения за извъндомашно хранене;
 • специалист по хранене в кетърингови фирми;
 • консултант по хранене във възстановителни центрове за оптимизиране на теглото;
 • консултант по хранене в спортно-, балнео-, Уелнес- и СПА-центрове;
 • специалист по хранене в домове за възрастни хора;
 • специалист по хранене в производствени звена за разработване на  храни със специално предназначение;
 • консултант по хранене в търговски и фармацевтични фирми/вериги за храни,напитки и/или добавки;
 • специалист по хранене в агенцията и/или  инспекторати по безопасност на храните;
 • консултант по хранене в Диагностично-консултативни центрове;
 • консултант по хранене в пациентски организации или за защита на потребителите;
 • специалист по хранене в научни лаборатории/институции;
 • преподавателска дейност.

 

Инструкторът по хранене и безопасност на храните има възможност да продължи образованието си за образователно-квалификационна степен „бакалавър“и „магистър” в професионалното направление „Здравни грижи” и да повишава квалификацията си в други форми на следдипломно обучение.


Ръководител на специалността:

Диана Кирева


Преподаватели:

- Диана Кирева - ръководител
- Борис Тилов, дм - асистент
- Росица Тончева - преподавател
- инж. Йорданка Топузова -преподавател


Квалификационна характеристика

Учебен план

Учебни програми ИХБХ 2017-2018 год.
Анатомия Английски език Биологично активни съставки
Вътрешни болести Диетично, клинично хранене Етика по хранителната верига
Заболявания, свързани с храни и хранене Законодателство в областта на храните и храненето Класификация и индентификация на хранителните продукти
Латински език с медицински термини Микробиология на храните Немски език
Организация - кетъринг Организация на дейността на персонала в хранителен обект Отчетност и калкулация
Паразитология Психология на храненето Референтни стойности за хранителен прием
СИП Икономически аспекти и мениджмънт на храненето СИП Информационни технологии СИП Култура и традиции в храненето
СИП Социална компетентност в общуването, етикет СИП Функционални храни и хранителни добавки СИП Чужд език
Системи за безопасност на храните Спорт Технология на производство на храни и хранителни продукти
Токсикология на храните Учебна практика Факултатив Специализирана мед. терминология
Физиология и биохимия на храненето Физиология на човека Хигиена и епидемиология
Химични замърсители в храните. Химия на храните Хранителни добавки - активност,безопасност, претенции и контрол