Information

Information

Поправителна изпитна сесия след летен семестър 2018/2019 година

7/10/2019 2:17:15 PM
Записване за III и V семестър на учебната 2019/2020 година
Промени в графика за поправителна изпитна сесия на специалност "Инспектор по обществено здраве"
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година
Седмично разписание