Актуална информация

Актуална информация

Седмично разписание

12.9.2017 г. 14:00:00 ч.
Седмично разписание
за летен семестър, учебна 2017/2018 г.

Инструктор по хранене и безопасност на храните  -  I курс  II курс  III курс

Инспектор по обществено здраве  -  I курс  II курс  III курс

Зъботехник  -  I курс  II курс  III курс

Медицински лаборант  -  I курс  II курс  III курс

Помощник фармацевт  -  I курс  II курс  III курс

Рентгенов лаборант     -  I курс  II курс  III курс

Рехабилитатор  -  I курс  II курс  III курс

Медицинска козметика  -  I курс  II курс III курс


Съобщение
19.9.2017 г. 17:59:16 ч.
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Физиология, Физиология на човека, Физиология и биохимия на храните
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА СЕСИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
График за ликвидационна държавна изпитна сесия на студенти от специалност "Инспектор по обществено здраве" - III курс
График за извънредна поправителна изпитна сесия на специалност "Зъботехник"
Съобщение
16.9.2017 г. 09:42:07 ч.
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Анатомия, Анатомия и биомеханика, Хистология и хистотехника
График за провеждане на държавни изпити за студенти от специалности "Рехабилитатор", "Медицински лаборант"
График на допълнителна поправителна изпитна сесия