Актуална информация

Актуална информация

Седмично разписание

7.2.2018 г. 16:00:00 ч.
Седмично разписание
за летен семестър, учебна 2017/2018 г.

Инструктор по хранене и безопасност на храните  -  I курс  II курс  

Инспектор по обществено здраве  -  I курс  II курс 

Зъботехник  -  I курс  II курс 

Медицински лаборант  -  I курс  II курс 

Помощник фармацевт  -  I курс  II курс 

Рентгенов лаборант     -  I курс  II курс 

Рехабилитатор  -  I курс  II курс 

Медицинска козметика  -  I курс  II курс 


На вниманието на студенти от II и III курс
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"
Ликвидационна изпитна сесия - Септември 2018 година
Поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2017/2018 година
График за редовна изпитна сесия за летен семестър на учебната 2017/2018 година