Актуална информация

Актуална информация

Седмично разписание
14.9.2018 г. 11:00:00 ч.
Седмично разписание за зимен семестър на учебната 2018/2019 година
На вниманието на студенти от II и III курс
Ликвидационна изпитна сесия - Септември 2018 година Промяни:Помощник фармацевт; Рентгенов лаборант Дата на промяни: 14.09.2018
Поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2017/2018 година