Актуална информация

Актуална информация

Поправителна изпитна сесия

24.7.2017 г. 09:00:00 ч.
Съобщение за поправителен изпит по "Физиология на човека"
График за провеждане на държавни изпити за студенти от специалност "Рехабилитатор" през месец септември 2017 година
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА СЕСИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ