Актуална информация

Актуална информация

Поправителна изпитна сесия

12.7.2018 г. 11:00:00 ч.
На вниманието на студенти от II и III курс
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"
Ликвидационна изпитна сесия - Септември 2018 година
График за редовна изпитна сесия за летен семестър на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание
7.2.2018 г. 16:00:00 ч.
Седмично разписание за летен семестър на учебната 2017/2018 година