Актуална информация

Актуална информация

Ликвидационна изпитна сесия

7.2.2018 г. 17:00:00 ч.
Седмично разписание
7.2.2018 г. 16:00:00 ч.
Седмично разписание за летен семестър на учебната 2017/2018 година
Поправителна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2017/2018 година