Актуална информация

Актуална информация

Ликвидационна изпитна сесия

12.7.2018 г. 11:00:00
ГРАФИК
на ликвидационна изпитна сесия
за специалности след летен семестър 2017/2018 година

На вниманието на студентите от специалност "Рентгенов лаборант"; "Помощник фармацевт" и специалност "Инструктор по хранене и безопасност на храните" - има промяни в графика за провеждането на сесиите.


Седмично разписание за летен семестър на учебната 2018/2019 година
График на извънредна поправителна изпитна сесия
Поправителна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2018/2019 година
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2018/2019 година