Актуална информация

Актуална информация

Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"

12.7.2018 г. 11:27:10 ч.
ГРАФИК
на държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"
На вниманието на студенти от II и III курс
Ликвидационна изпитна сесия - Септември 2018 година
Поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2017/2018 година
График за редовна изпитна сесия за летен семестър на учебната 2017/2018 година
Седмично разписание
7.2.2018 г. 16:00:00 ч.
Седмично разписание за летен семестър на учебната 2017/2018 година