Актуална информация

Актуална информация

Държавни изпити за студенти от специалност "Рехабилитатор"

24.7.2017 г. 12:00:00 ч.
ГРАФИК
за провеждане на държавни изпити
за студенти от специалност


Съобщение за поправителен изпит по "Физиология на човека"
Поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2016/2017 година
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА СЕСИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ